Kayseri Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Telefon Rehberi

Santral1

Birim Telefon
Afet Acil Durum 1186
Atama 1170
Avukat 1027
Basın ve İletişim 1118
Bilgi Sistemleri 1168
Bütçe, Mali Finans, Analiz 1169
Çalışan Güvenliği 1197
Çalışan Hakları, Hasta Hakları, Tıbbi Sosyal Hizmet, 1129
Çevre Birimi 1190
Dosya 1155
Fatura İnceleme 1144
Genel Evrak 1135
Genel Sekreterlik Sekreteri 1010-1011
Giden Evrak 1176
Hasta Otelciliği Hizmet Alım Takip 1183
Hukuk Bürosu Yazı İşleri 1128-1132
İdari Hizmetler Başkanlığı 1122
İhale Takip Kamu Zararları 1179
İstatistik 1126
İzin İşleri - Personel 1105
Kaynak Planlama 1133
Klinik Hizmetleri 1151
Konsalide Görevlisi 1181
Mali Finans Analiz 1148
Mali Hizmetler Başkanlığı 1173
Muhasebe-1 1120
Muhasebe-2 1124
Mutemetlik 1186
Personel Atama 1170
Sağlık Bakım Hizmetleri 1129
Satın Alma 1182
Stok Mali Analiz 1148
Şoför 1164
Terfi - Emeklilik - Pasaport 1117
Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 1030
TRSM, AMATEM, ÇİM, Tıbbi Hizmetler 1115
Vezne 1110
Yazı İşleri 1112